Portal
Biblioteka
15.10.2014
grafika

„Kto czyta książki żyje podwójnie”

Umberto Eco

 

Godziny pracy biblioteki:

 

                         Poniedziałek           800 – 1400; 1530 – 1645

Wtorek                      830 – 1445

Środa                        900 – 1400

Czwartek                 800 – 1330

Piątek                       800 – 1400

 

Drodzy czytelnicy! Warto poznać 17 zalet książki. 

 1.   Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych,
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

   

 1. Z biblioteki korzystać mogą nauczyciele, rodzice, uczniowie Zespołu Szkól i jej absolwenci.
 2. Czytelnik wypożycza książki i zwraca je w bibliotece, w godzinach otwarcia, bibliotekarzowi.
 3. Jednorazowo czytelnik wypożyczyć może 2 książki, na okres jednego miesiąca.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zwrotu, bądź żądać wcześniejszego zwrotu książek do biblioteki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i dbałości o wypożyczone książki.
 6. Za szkody wynikłe z zagubienia, bądź zniszczenia książek odpowiada wypożyczający, który zobowiązany jest zakupić w zamian wskazaną przez bibliotekarza książkę z listy lektur.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek w wyznaczonym terminie - przed zakończeniem roku szkolnego.
 8. Pozycje z księgozbioru podręcznego oraz gazety i czasopisma udostępnione są wyłącznie w czytelni.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 1. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  1. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Każdy korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
  3. Przebywający w czytelni szkolnej zobowiązani są do zachowania ciszy.
  4. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść w miejsce wskazane przez bibliotekarza.
  5. Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt ICIM, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE 

 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 6. U bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście. Pierwszeństwo mają nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 7. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

 

Przy bibliotece działają:

 

Koło teatralne

Celem pracy koła jest rozbudzenie zamiłowania i dążności do obcowania ze sztuką żywego słowa, a także stwarzanie uczniom warunków sprzyjających twórczej i odtwórczej działalności. Uczniowie mają okazję wzbogacać doświadczenia językowe,doskonalić,technikęczytania,recytacji,przełamywaćwlasne zahamowania. Członkowie koła prezentują efekty swojej pracy w szkole, środowisku, uczestnicząc w konkursach teatralnych i recytatorskich.

 

Koło dziennikarskie

Głównym celem pracy koła jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności jasnego, precyzyjnego formułowania myśli, celowego władania środkami językowymi, a także umiejętności wyrażania samodzielnych, umotywowanych sądów o otaczającym świecie. W ramach spotkań uczniowie zapoznają się z zasadami redagowania tekstów dziennikarskich, samodzielnie redagują materiały, składają i wydają szkolną gazetkę „ RENTGEN”

Edyta Pietrykowska

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT