Egzamin ósmoklasisty
02.04.2019 zspaterek_redaktor 594
grafika

W dniach 15- 17 kwietnia br. (poniedziałek - środa) uczniowie klas ósmych przystępują do zewnętrznego egzaminu, natomiast uczniowie klas 1-7 SP i 3 Gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00 do 16.00.

 

Informacja dla uczniów klas ósmych:

Język polski - 15 kwietnia godzina 9.00 (120min - do 180 min)

Matematyka - 16 kwietnia godzina 9.00 (100 min- do 150 min)

Język angielski - 17 kwietnia godzina 9.00 (90 min- do 135 min)

 

Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

 

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

 sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespo nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednimmiejscu protokołu egzaminu

 zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z nr PESEL w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi.

Inne rady:

  • Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań, nawet takich, które wydają się Wam podobne do zadań, które rozwiązywaliście wcześniej w szkole.
  • Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi. Upewnijcie się, że w każdym zadaniu zamalowujecie właściwą kratkę.
  • Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać zadania, będziecie musieli przykleić naklejki, wpisać swój numer PESEL i kod. W żaden sposób nie wpłynie to na Wasz wynik egzaminacyjny, ale znacznie usprawni naszą pracę. Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas egzaminu.
  • Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych.
  • I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie! Ciężko pracowaliście, uwierzcie w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę! 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu znajduje się na stronie OKE w Gdańsku-

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%202019%20Informacja.pdf

Życzymy powodzenia.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane